Poeldijk

Active Noise Reduction bij transformatorhuis in woonwijk

Een transformatorhuis van Westland Infra Netbeheer in Poeldijk is onlangs voorzien van een systeem voor Active Noise Reduction (ANR) dat gebruik maakt van een technologie die ook wel antigeluid genoemd wordt. Nabij het transformatorstation zouden nieuwe woningen worden gebouwd. Dit had gevolgen voor de geluidstechnische eisen die aan het transformatorhuis worden gesteld. Merford werd gevraagd naar een oplossing te zoeken die de geluidsoverlast kon terugbrengen tot maximaal 40 dB, op een afstand van 21 meter aan de kant van het station waar de huizen werden gebouwd. Er werd een ANR-opstelling voor in het transformatorstation ontwikkeld, die ervoor zorgde dat de geluidsuitstoot werd gereduceerd.

Trafostation Poeldijk

Toen duidelijk werd dat nabij het transformatorstation in Poeldijk woningen gebouwd zouden worden, moest er werk worden gemaakt van de reductie van de geluidsdruk van de transformator. Dit als gevolg van wettelijke eisen om geluidsoverlast in woongebieden te voorkomen. Het trafohuis beschikt over roosters voor natuurlijke ventilatie. Er was echter geen ruimte om deze roosters aan de binnenzijde van geluidsdempers te voorzien. Daarnaast was er geen mogelijkheid om buiten het trafostation maatregelen te ontwikkelen. Dit project was dan ook een uitgelezen kans om een systeem met Active Noise Reduction in te zetten.

Geluidsreductie met ANR

Het ANR-systeem bestaat uit in kaders geplaatste dubbele speakers, welke zijn afgestemd op de te reduceren frequentie, in dit geval de 100 en 200 Hz. Met deze methode kan een grote oppervlakte worden voorzien van ANR-systemen. Een microfoon meet het invallende geluidsniveau, waarna het ANR-systeem dit verwerkt en een tegengeluidsignaal uitzendt. Hiermee is het geluidsniveau in het transformatorstation van Westland Infra met 6 dB in de 100 Hz en 13 dB in de 200 Hz gereduceerd. Met deze reducties is de tonaliteit verdwenen en is ook de overall dB(A)-waarde met 4,3 dB(A) gereduceerd.