Geluidsbeheersing voor transformatoren en reactoren

Oplossingen voor laagfrequent geluid van transformatoren en reactoren.

Fabrikanten van vermogenstransformatoren en reactoren, maar ook projectorganisaties die complete transformatorstations realiseren vinden in Merford een betrouwbare partner. Opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen aan de maximale geluidsniveaus van transformatoren en reactoren. Er is een duidelijke trend in low-noise oplossingen voor laagfrequent geluid waar te nemen.

Besteed vanaf de ontwerpfase aandacht aan geluidsbeheersing en maak zo het verschil

Door in de tenderfase en daarna in de ontwerpfase mee te ontwerpen met de OEM’er is Merford in staat deze te helpen de garantiewaarden te realiseren. Vaak wordt al in de 3D-ontwerpfase  aansluiting gezocht. De gebruiksfilosofie van de eindklant wordt centraal gesteld bij de bepaling van voorzieningen voor toegankelijkheid. In de loop der jaren heeft Merford een ruime ervaring opgebouwd in het 100Hz-bereik. Dit heeft geresulteerd in beproefde concepten die variëren van geïntegreerde panelen, wandsystemen, (gekoppelde) omkastingen tot box-in-box oplossingen. Hiermee kan tot ca. 30 dB reductie in het laagfrequente gebied worden behaald.

Aan de beste oplossing gaat veel vooraf

Merford levert engineering, akoestisch- en ventilatietechnisch ontwerp. Daarnaast produceren we panelen, luiken, deuren en staalconstructies en verzorgen we de FAT-montage en demontage. Ook kan de opbouw op site met een eigen ploeg of een supervisor worden verzorgd. De verkregen geluidsdata wordt gezamenlijk geanalyseerd en in de akoestische calculatiemodellen geplaatst. Hierdoor vindt een continue optimalisatie van de oplossingen plaats. Daarnaast heeft Merford met Noise Trap een range aan innovatieve componenten ontwikkeld waarmee de volgende stap in het effectief bestrijden van laagfrequent geluid kan worden gezet.