Geluidsbeheersing voor energietransmissie

Vernieuwende oplossingen in een gedecentraliseerd energienetwerk.

Energie-opwekking en -verdeling gaat vaak gepaard met laagfrequent geluid. Merford biedt een volledig pakket aan mogelijkheden om de geluidsuitstoot te minimaliseren.

Meer distributie en transmissie door decentralisatie in energienetwerken

In elektriciteitsnetwerken levert de dubbele netfrequentie geluidshinder op in de 100Hz en de hogere harmonische daarvan. Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor een betrouwbare energievoorziening. Met de trend om energie op een meer duurzame wijze op te wekken vindt momenteel een enorme verandering plaats in het energienetwerk. Waar vroeger in grote energiecentrales centraal werd opgewekt en gedistribueerd, vindt nu decentraal, zowel op land als op zee, opwekking plaats met zon, wind, wkk en biomassa. De opgewekte energie moet worden ingevoegd in de bestaande netwerken. Er vindt dan ook veel vernieuwing en uitbreiding van de transmissie en distributie netwerken plaats. Voor netstabiliteit en leverbetrouwbaarheid worden in de energienetwerken onder andere vermogenstransformatoren en reactoren ingezet. Belangrijke schakels, maar vaak leveren deze bronnen laagfrequente geluidshinder op. Met de hoge eisen die gesteld worden aan de woon- en werkomgeving van mensen is het nodig het geluidsniveau van deze bronnen zoveel mogelijk te beperken.

We maken het stil, binnen het eisenpakket van de opdrachtgever

Merford levert voor TSO’s en DSO’s geëngineerde oplossingen. Of het nu gaat om een bestaand transformatorstation waarnaast een nieuwe woonwijk is gepland, een handelsverbinding tussen twee landen of de landaansluiting van een windmolenpark op zee; we maken het stil. Dit begint met een grondige akoestische en technische analyse, waarna in nauw overleg met de opdrachtgever creatieve, maar bovenal passende oplossingen worden gerealiseerd. Dat kan met geluidsschermen, omkastingen, dempers en/of absorberende elementen. Merford levert oplossingen waarbij de eisen van de opdrachtgever en gebruiker centraal staan. Naast het bestrijden van geluid wordt ook veel aandacht besteed aan de gebruiksvriendelijkheid. Toegankelijkheid, veiligheid, demontabelheid en toepassing van duurzame materialen in de oplossingen staan centraal in onze aanpak.