Slimme geluidsbeheersing voor energieopwekking

Meer energieverbruik vraagt om slimme oplossingen. Ook voor de onvermijdelijke geluidsoverlast van energieopwekking.

Er is een almaar stijgende behoefte aan elektrische energie. Energie die in toenemende mate wordt gevraagd en opgewekt in de buurt van de gebruikers. Niet alleen in bijvoorbeeld de tuinbouw, steeds vaker ook in stedelijke gebieden. Dat vraagt om passende oplossingen.

Meer energieopwekking. Meer verstedelijking. Meer lawaai.

Opwekking van energie gaat veelal gepaard met een onwenselijk hoge productie van geluid en warmte. Denk hierbij aan wkk-installaties, generatorsets en stoomturbines. Het dempen van dat geproduceerde geluid is in principe niet moeilijk. Een simpele, geluidsisolerende omkasting kan het werk doen. De crux zit in het creëren van een functioneel geheel.

Standaard waar mogelijk en maatwerk waar noodzakelijk

Voor het afvoeren van de ongewenste warmte zonder de geluidseisen te schaden is een afgestemde ventilatie noodzakelijk. Daarnaast is in verband met de servicevriendelijkheid een goede toegankelijkheid van de omkasting een vereiste. Merford is als specialist in staat om in samenspraak met onze opdrachtgevers passende en duurzame oplossingen te bedenken, te produceren en op locatie te bouwen, waarna die installaties decennia lang geluidsarm hun werk kunnen doen.