Privacyverklaring

Via onze dienstverlening en onze website worden persoonsgegevens verwerkt. Merford Holding B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen bewaren;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
  • Merford Holding B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21-9-2021.

Bestellingen

Voor het uitvoeren van de door u geplaatste bestellingen en de administratieve vastleggingen daarvan verwerken wij uw persoonsgegevens, zoals de NAW, telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummers. Dit doen we op basis van de wettelijke grondslagen uitvoering van een overeenkomst en de wettelijke (administratieve) verplichtingen. Wij bewaren deze gegevens zoals dat vereist is door de relevante wet- en regelgeving.

Sollicitanten

Wanneer u solliciteert bij Merford bewaren wij uw gegevensmaximaal één jaar. Onder uw gegevens verstaan wij uw naw-gegevens, uw curriculum vitae en eventuele andere persoonsgegevens die in de selectieprocedure aan bod komen, zoals kopieën van diploma’s of testuitslagen. U geeft hiervoor toestemming wanneer u solliciteert via de vacaturepagina van Merford. De reden dat wij uw gegevens graag een jaar bewaren is omdat het voor kan komen dat er op het moment van solliciteren geen relevante vacature vacant is, maar deze binnen afzienbare periode wel vrij komt. In de bevestiging van uw sollicitatie vindt u een link om uw gegevens te kunnen wijzigen of uw gegevens te laten verwijderen. Ook kunt u een mail sturen naar werk@merford.com. Wij willigen een dergelijk verzoek altijd in, met een verwerkingstijd van maximaal vijf werkdagen.

Wilt u geen toestemming geven voor het bewaren van uw persoonsgegevens met de duur van één jaar? Stuur dan uw sollicitatie naar werk@merford.com en vermeld dit in de e-mail. In dit geval worden uw gegevens vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure verwijderd.

Contactformulier

In het belang van u en van Merford voor een optimale serviceverlening, bieden wij via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan en zullen binnen 1 jaar na het laatste contactmoment verwijderd worden

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Dit doen wij alleen met uw toestemming door u aan te melden voor deze nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en zo weer uw toestemming intrekt.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (gps) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaring(en) te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Website en cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Wanneer u op Accepteren klikt, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. U kunt ook kiezen voor Aanpassen om uw cookie-instellingen te wijzigen.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie ook de privacyverklaring(en) van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Wanneer we cookies plaatsen, bewaren we de informatie maximaal 50 maanden in Google Analytics. Daarna worden ze definitief gewist. 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren zodat we u niet persoonlijk kunnen herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics.

Hotjar

We gebruiken Hotjar om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren. Met deze software kunnen we gebruikersgedrag meten en analyseren. Hotjar plaatst cookies op eindapparatuur van de gebruiker en gebruikersgegevens zoals browserinformatie, besturingssysteem en verblijfsduur kunnen op de pagina worden opgeslagen. Lees hier meer over de gegevensverwerking van Hotjar. U kunt Hotjar hier uitschakelen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem.
Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn.
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U kunt ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Merford Holding B.V.
Franklinweg 8
4207 HZ Gorinchem
info@merford.com
0031(0)183 643 800