Wanden

Met geluidswanden blokkeert u de geluidsafstraling van een bron en verkleint u de kans op geluidsoverlast.

Met geluidsisolerende wanden kunnen de scherpe akoestische kantjes van een geluidsbron worden gehaald. Er zijn veel situaties denkbaar waarbij dit het broodnodige verschil kan maken; zo wordt aan een arbo-norm voldaan, een omgevingswet of simpelweg een dringende behoefte om er wat aan te doen. Daarnaast zijn wanden als onderdeel van een omkasting de ruggengraat van de geluidsoplossing.

Voor elke situatie een geluidsisolerende wand

Overschrijdt uw trafo of compressor de wettelijke norm voor geluidsoverlast? Of maken uw koelmachines of ventilatie-units op het dak van uw bedrijf te veel lawaai? Door het plaatsen van een geluidsscherm kan de geluidsuitstoot naar de omgeving fors worden beperkt. Bij het plaatsen van geluidsisolerende binnenwanden worden de werknemers en omgeving beschermd tegengeluidsoverlast vanuit de naastgelegen ruimte. Door toepassing van absorberende panelen daalt het geluidsniveau in de ruimte doordat de galm in de ruimte wordt gereduceerd.  
Naast geluidsaspecten wordt uiteraard ook aandacht besteed aan alle constructieve en bouwkundige eisen. Maar ook veiligheid, esthetiek en onderhoud zijn belangrijke ontwerpparameters.