Geluidsbeheersing voor productiebedrijven en industrie

Oplossingen voor geluidsbeheersing in productie-omgevingen en bij logistieke processen.

Passende arbeidsomstandigheden zijn van groot belang om gezond en veilig te kunnen werken. In de Arbowet is het uitgangspunt dat medewerkers hun werk moeten kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen. Geluid is een belangrijk, niet te onderschatten aspect binnen de werksituatie. Bij Merford bieden we unieke oplossingen voor een veilige en stille werkomgeving.

Bied medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving

Werkzaamheden en bedrijfsprocessen kunnen zorgen voor de nodige geluidsoverlast, zowel naar de werkvloer als naar de buitenomgeving. Dit kan ten koste gaan van de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers. Verschillende bronnen binnen of buiten het gebouw kunnen door directe geluidsafstraling hinder veroorzaken. En soms zorgen galm en reflecties in een ruimte voor een slecht akoestische klimaat. Met onze oplossingen voor geluidsbeheersing kunnen we een gewenste verbetering realiseren.

Welke oplossingen zijn er?

Wanneer er sprake is van geluidsoverlast bij een productieproces of logistieke beweging, dan is het belangrijk om te weten wat de maatgevende bronnen zijn. Na een grondige analyse brengen we zowel het probleem als de oplossing in kaart. Vervolgens bespreken we samen met u de mogelijkheden. Kan worden volstaan met aanpak van galm in de ruimte of moet de bron worden aangepakt? Is een geluidsdempende deur, een rooster of afschermende wand nodig om het gewenste effect te bereiken? Of misschien is een complete geluidsisolerende omkasting of verblijfscabine noodzakelijk? Wij zorgen ervoor dat de akoestische voorzieningen optimaal worden ingepast, waarbij uw bedrijfsproces minimaal wordt verstoord.