Geluidsbeheersing voor de infrastructuur

Merford levert een bijdrage aan de veiligheid van weg- en treinverkeer, boven- en ondergronds, met deuren en geluidsoplossingen.

We kunnen er niet omheen: de bevolking groeit. Ieder jaar komen er meer mensen bij voor wie meer voorzieningen nodig zijn. Dat heeft behoorlijke gevolgen voor de infrastructuur. Ons wegennet breidt uit, luchthavens worden groter en er komen meer trein- en metroverbindingen. Het doel is dat we hier plezier van hebben en uiteraard zo min mogelijk last. Merford biedt oplossingen om veiligheid en een acceptabel geluidsniveau te garanderen als het gaat om infrastructuur.

Grenzen tussen verkeer en leefomgeving vervagen. Merford beweegt mee.

Dankzij snelwegen en treinverbindingen bewegen we ons in vlot tempo door het hele land. Het brengt ons een hoop gemak, maar het heeft ook een keerzijde. Zo is het geen uitzondering meer dat een woonwijk direct naast een snelweg gebouwd wordt. En stations moeten juist verrijzen op de plekken waar mensen wonen en werken, met als consequentie dat grenzen tussen woongebieden en verkeersstromen vervagen. Voor deze uitdagingen biedt Merford unieke geluidsoplossingen en deursystemen.

Welke oplossingen zijn er?

De benodigde ruimte neemt toe, maar het aardoppervlak niet. Daarom verdwijnen treinverbindingen, wegen en parkeergarages steeds vaker onder de grond. Een goede oplossing, ware het niet dat daar minder vluchtwegen beschikbaar zijn in geval van nood. Om de veiligheid te waarborgen, zijn deuren met een vluchtfunctie onder de grond onontbeerlijk. Net als brandwerende, explosieveilige of waterdichte deuren. Maar ook boven de grond gelden speciale eisen voor toegangstechniek. Dienstgebouwen en technische ruimten van tunnels, stations en vliegvelden moeten goed geventileerd, geluidsisolerend en beveiligd zijn tegen inbraak. Wij spelen optimaal in op deze punten in één deur, met verschillende roostersystemen of roosterpuien met geïntegreerde deuren. Ook op het gebied van geluidsbeheersing biedt Merford oplossingen voor de infrastructuur. Denk aan het dempen van trillingen van railverkeer, om zo schade aan nabijgelegen gebouwen te voorkomen. Ook geluidshinder, bijvoorbeeld van wegdekvoegen bij bruggen en viaducten, bestrijden wij met akoestisch materiaal.