Ravo

Samenwerking met Ravo voor stillere veegmachines

Ravo is een wereldwijd leverancier van straatveegmachines en kolkenzuigers. Aangezien straatvegers steeds vaker ’s nachts te werk gaan, is het van belang dat de geluidsafstraling van het voertuig minimaal is. In samenwerking met Merford ontwikkelt Ravo veegwagens met een sterk gereduceerde geluidsuitstoot.

  • Ravo
  • Productfabrikanten en toeleveranciers (OEM), Vervoer en transport

Een acceptabel geluidsniveau is bepalend voor het comfort van het voertuig. Naast het gewenste comfort is ook de wettelijke geluidseis leidend in ieder proces waarbij de geluidsuitstoot wordt gereduceerd. Ravo vroeg Merford een manier te vinden waarmee de geluidsuitstoot van de veegmachines met 5 dB (A) gereduceerd zou worden. Daarnaast moest de duurzaamheid van de machine zijn gewaarborgd en het absorptiematerieel goed reinigbaar.

Merford deed allereerst onderzoek naar de best mogelijke oplossing om de gewenste geluidsreductie te realiseren. Ook de engineering en productie van het materiaal wordt door ons verzorgd. Voor iedere nieuwe veegmachine levert Merford een pakket wat uit op maat gesneden absorptie- en ontdreuningsmaterialen bestaat. Ook wanneer Ravo een nieuwe machinelijn ontwikkelt, passen we zo nodig de samenstelling of vorm van het pakket aan. Ravo heeft al verschillende series met ons Low Noise pakket Merford geproduceerd, waarvan het resultaat in verschillende straten wereldwijd bewonderd kan worden.