Sellindge (UK)

NoiseTrap® - Panelen verminderen laagfrequente ruis van stroomtransformatoren

Een extern akoestisch adviesbureau kreeg van de klant de opdracht om een ​​geluidseffectbeoordeling en -beperking uit te voeren voor een elektriciteitsconvertorstation, dat acht Super Grid transformatoren omvatte.

De zeven bestaande transformatoren bevonden zich al in geluidsomhullingen, met uitzondering van één transformator, die onlangs werd vervangen. Het onderstationcomplex bevat ook filterbanken, koelapparatuur, shuntreactoren en andere hulpinstallaties.

Het akoestische adviesbureau was ter plaatse aanwezig om geluidsniveaumetingen uit te voeren van plantitems en op de terreingrens; naar aanleiding van een aantal klachten over geluidsoverlast door omwonenden, en ontdekten dat het laagfrequente geluid dat door het onderstation werd gegenereerd, de bron was.

De potentiële impact van de operationele activiteiten van het voorgestelde onderstation bij gevoelige residentiële receptoren werd beoordeeld in overeenstemming met BS4142 en vond een significant nadelig effect.

Afschermen van lawaaierige transformator

De resultaten van de geluidsonderzoeken zijn vervolgens gebruikt om een ​​geluidsmodel van de locatie, zoals gebouwd, op te stellen. Het model werd vervolgens gemanipuleerd om een ​​verscheidenheid aan voorgestelde scenario's voor geluidsbeheersing te modelleren, met NoiseTrap® akoestische panelen, die uiteindelijk onafhankelijk werden geselecteerd als de best beschikbare technologie.

Sonobex, in samenwerking met Merford Noise Control, ontwierp en installeerde vervolgens een NoiseTrap® LF 250 akoestisch scherm om de resterende lawaaierige transformator met succes af te schermen.

De herbeoordeling van BS4142 toont aan dat het onderstation nu geen nadelige gevolgen heeft voor de omwonenden en ook voldoet aan de WHO-richtlijnen van 30dB in de nacht.

NoiseTrap® Panels zijn unieke akoestische panelen op basis van metamaterialen die speciaal zijn ontwikkeld met een focus op geluidsreductie van stroomtransformatoren, maar die ook toepasbaar zijn op andere laagfrequente geluidsbeheersingstoepassingen.

Ze bestaan ​​uit gekoppelde resonatorelementen die zijn ontworpen om het geluid op te 'vangen', wat resulteert in zowel een hoge mate van absorptie als transmissieverlies. Lees er hier meer over.

Vanwege het complexe ontwerp van de indeling van het onderstation en de locatie van aanvullende items, zoals het delugesysteem voor brand, maakte Sonobex gebruik van geavanceerde 3D-laserscanning-landmeetapparatuur.

Laserscansysteem

Het laserscannersysteem produceerde een 3D-kaart van de volledige sitelay-out, transformator en omgeving met een nauwkeurigheid van 1 mm resolutie.

Het gebruik van het laserscansysteem zorgde voor een hoge nauwkeurigheid en toleranties in het engineeringontwerp, wat leidde tot een goed, robuust akoestisch ontwerp en ervoor zorgde dat geluidshinder tot een minimum werd beperkt. Ook werden eventuele wijzigingen of vastzittende items ter plaatse aanzienlijk verlaagd. Waardoor de uitvaltijd tijdens de gedefinieerde uitvalperiodes werd verminderd.

BS4142

BS4142 beoordeelt de potentiële significantie van het effect door het 'specifieke geluidsniveau' van een industriële bron te vergelijken met het typisch representatieve achtergrondgeluidsniveau (LA90).

Bepaalde akoestische kenmerken kunnen het vermogen van een geluid om de aandacht te trekken vergroten, waardoor het relatieve belang hoger is dan verwacht wordt. Dit op basis van een eenvoudige vergelijking tussen het specifieke geluidsniveau en het achtergrondgeluidsniveau.

In het bijzonder identificeert BS4142 ruis die discrete impulsen en/of hoorbare toonkwaliteiten bevat en beveelt in deze gevallen aan om een ​​correctie toe te voegen aan het specifieke geluidsniveau. Dit geluidsniveau samen met een eventuele correctie wordt het 'classificatieniveau' genoemd. Dit wordt meestal toegepast in onderstation omgevingen, vanwege de laagfrequente tonale ruis die ze uitzenden.

Hoe groter het verschil tussen het classificatieniveau en het achtergrondgeluidsniveau; hoe groter de kans op klachten, wat bij dit project het geval was.

De beoordelingscriteria gegeven door BS4142 zijn als volgt:

Een verschil van +10 dB of meer is waarschijnlijk een indicatie van een significant nadelig effect, afhankelijk van de impact.

Een verschil van +5 dB kan, afhankelijk van de situatie, wijzen op een nadelig effect.
Hoe lager het classificatieniveau is ten opzichte van het gemeten achtergrondgeluidsniveau, hoe kleiner de kans dat er een negatief effect zal zijn. Waar het classificatieniveau het achtergrondgeluidsniveau niet overschrijdt, is dit een indicatie dat de specifieke geluidsbron een lage impact heeft, afhankelijk van de situatie.

Het classificatieniveau waar het achtergrondgeluidsniveau niet wordt overschreven, is een indicatie dat de specifieke geluidsbron een lage impact heeft.

Ook om rekening te houden met het absolute niveau, dat een risico kan verzoorzaken met dagelijkse activiteiten, context van het geluid, frequentie en temporele variaties van het geluid.