Rijksuniversiteit Groningen

Merford geluiddempende boxen creëren een optimale onderzoeksomgeving voor GELIFES

Het Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (GELIFES) aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt vragen in de biologie, waarbij invalshoeken uit evolutie, ecologie, fysiologie, gedrag en hersenonderzoek worden gecombineerd. Binnen dit instituut bestudeert Sanne Moorman de mechanismen voor het vermogen om geluiden te leren nadoen – dit is hoe kinderen leren praten, en zangvogels leren zingen. Haar onderzoek met zebravinken is van groot belang, niet alleen voor het begrijpen van dit leerproces bij vogels, maar ook als model voor spraakverwerking bij kinderen.

  • Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences - Rijksuniversiteit Groningen
  • Onderwijs en zorg
  • 2023

Vocale ontwikkeling van zebravinken: Het belang van geluidsisolatie

Voor het onderzoek van Sanne Moorman en haar collega's was het essentieel om de omstandigheden waarin zebravinken werden gehouden nauwkeurig te controleren, met name met betrekking tot geluidsisolatie. Geluidsopnames vormen een cruciaal onderdeel van haar onderzoek, waardoor ze de vocale ontwikkeling van zebravinken kan volgen en vergelijken. Deze inzichten zijn niet alleen relevant voor haar onderzoek naar spraakverwerking bij kinderen, maar hebben ook implicaties voor de behandeling van spraakstoornissen en hersenziekten bij mensen. Het vermogen om zebravinken te bestuderen op gedetailleerd niveau qua gedrag en brein biedt een unieke kans om deze mechanismen te ontrafelen. Uit deze belangen ontstond de behoefte aan een box met geluiddempende materialen om ongewenste geluidsoverdracht te minimaliseren en een gecontroleerde omgeving te creëren.

De keuze voor geluidsbeheersing van Merford

Sanne was enthousiast over de boxen met geluiddempende materialen van Merford die ze in Utrecht had gezien. Sanne: "Ik vond het belangrijk om een sociale omgeving te creëren waarin de zebravinken voldoende ruimte hebben om te vliegen en te bewegen. De zorg voor hun welzijn is essentieel voor het succes van hun onderzoek."

Samenwerking met Merford

De samenwerking met Merford begon met verschillende contactpersonen, maar kwam tot volle bloei toen Richard betrokken raakte. Hij regelde nauwgezet de planning en gaf deskundig advies over de juiste materialen en specificaties voor de geluiddempende boxen. Sanne: "De samenwerking verliep hartstikke goed. Op de momenten dat ik behoefte had aan advies, was Richard altijd beschikbaar om mijn vragen te beantwoorden. Ik heb veel aan zijn adviezen gehad.” 

Installatie en aanpassingen

Vanwege beperkte toegankelijkheid en smalle gangen in het gebouw waar het laboratorium zich bevindt, werd ervoor gekozen om de boxen met geluiddempende materialen ter plaatse in elkaar te zetten. Twee ervaren monteurs zorgden voor een vlotte installatie, waarbij kleine aanpassingen werden aangebracht om aan de specifieke behoeften van het onderzoek te voldoen. Een van de belangrijkste aandachtspunten was ervoor te zorgen dat de deuren van de boxen volledig konden worden geopend om de kooien gemakkelijk te verplaatsen en de vogels te controleren.

Gebruik van de boxen 

Zelf hebben Sanne en haar collega’s sinds de oplevering van de onderzoeksboxen microfoons, verlichting en andere apparatuur geïnstalleerd. Voor het onderzoek maken ze hoge kwaliteit zangopnames van vogelzang, om zo het leergedrag te bestuderen. Met de grote onderzoeksboxen kunnen ze ook naar zang in verschillende sociale contexten onderzoek doen. 

Een mooie stap naar wetenschappelijke vooruitgang 

De succesvolle implementatie van boxen met geluiddempende materialen die Merford geleverd heeft, is cruciaal voor dit project van het Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences. Dit onderzoek draagt niet alleen bij aan ons begrip van hersenmechanismen, maar heeft ook het potentieel om te leiden tot doorbraken in spraakverwerking en de behandeling van spraakstoornissen. De flexibiliteit en deskundigheid van Merford hebben bijgedragen aan het creëren van een optimale onderzoeksomgeving..