Den Haag

Comfortabel wonen naast Den Haag HS zonder geluidsoverlast

Om de groeiende woningnood onder studenten en starters op de woningmarkt in Den Haag een halt toe te roepen, zijn twee woontorens gebouwd die onderdak bieden aan ruim zeshonderd studenten. De Waldorptorens verrezen in het najaar van 2013 naast Den Haag Holland Spoor. 749 gevelroosters van Merford voorzien de studenten van natuurlijke ventilatie (frisse lucht) en moeten voorkomen dat zij geluidsoverlast ondervinden van onder andere alle treinbewegingen rond het treinstation waar deze woningen direct naast staan.

  • Architectenbureau K2
  • Woningbouw

Ruimte voor studenten en starters

Het Haagse college heeft beloofd de huisvestingscapaciteit voor studenten aanzienlijk uit te breiden in de komende jaren. De woontorens in het stationsgebied zijn onderdeel van dit plan en een flinke stap in de goede richting. Toren 1 beschikt over 270 zelfstandige kamers. Toren 2 bestaat uit 332 kamers, waarbij blokken van vier kamers de keuken en het sanitair delen. In de toekomst kunnen deze blokken worden omgebouwd tot koopappartementen.

Streepjescodegevel

Beide torens, elk zeventig meter hoog, zijn door Architectenbureau K2 ontworpen met een karakteristieke ‘streepjescodegevel’. De ventilatieroosters zijn hier een belangrijk onderdeel van. Ze voorzien de bewoners van voldoende natuurlijke luchtverversing. Om geluidsoverlast in de appartementen te voorkomen, heeft de ontwerper en opdrachtgever voor Merford geluidsgedempte ventilatieroosters AKR type 300 gekozen, in totaal 749 stuks. Het rooster is geheel gecoat om corrosie door het zeeklimaat te voorkomen en levert een geluidsreductie Rw van 18 dB. De gevelbouwer Kolf & Molijn heeft de roosters eenvoudig kunnen integreren in hun gevelelementen. Een onafhankelijk testbureau heeft de effectiviteit van de roosters bevestigd.