Blaricum

De liefde voor theater met zoveel mogelijk mensen delen

Het Theater is een plek waar al het mooie samenkomt. De initiatiefnemers van Het Theater in Blaricum, Peter en Deirdre Blankenstein maken dagelijks hun droom en missie waar: de liefde voor theater met zoveel mogelijk mensen delen. Beiden delen de liefde voor theater en dat is hetgeen wat hen verbindt.  

  • Het Theater Blaricum
  • Leisure en sport
  • 2022

In 2016 kwam het pand met een rijke historie in bezit van het stel. Het pand, dat ooit begon als bakkerij, werd vervolgens een theaterzaal voor feest, toneel- en filmvoorstellingen en daarna de Soundpush Studio waar vele artiesten grote hits hebben opgenomen en later de bekende Bolland Studio’s van de gebroeders Ferdi en Rob Bolland.  
  
In 2020 werd gestart met de renovatie van het pand. Het doel was om de locatie volledig te renoveren. Dit resulteerde in het feit dat enkel nog de buitenmuren overeind stonden. Voordat er gestart kon worden met het renovatieproject, werd er een onderzoek ingesteld hoe er voldaan kon worden aan de geluidseisen en wensen. De klant wilde echter nog een stapje verder gaan en stelde de vraag ‘hoe kunnen we de geluidswering maximaal krijgen?’. Deze vraag kwam voort uit het feit dat het theater een aanpandige woning heeft, waar de keuken aan het theater grenst.  
 
Merford werd al in een vroeg stadium benaderd door de aannemer van het project, omdat de aannemer geen ervaring had met de maatregelen die getroffen moesten worden. Het project was een behoorlijk uitdaging, omdat er veel partijen bij betrokken waren. De buurman moest tenslotte overtuigd worden dat de geluidseisen behaald gingen worden, zodat hij niet iedere avond hoefde mee te genieten van de activiteiten die op het podium plaats zouden vinden. Merford is als sparringspartner bij iedere fase van het renovatieproject betrokken geweest.  
 
Er zijn diverse maatregelen getroffen, zoals het verzwaren van de basisconstructie, door een extra stenen muur te plaatsen voor de scheidingswand tussen het podium en de woning.  De verzwaring van de basisconstructie geeft meer weerstand voor de lage frequenties (bastonen).  Als toevoeging voor het gewenste resultaat zijn er diverse Merford oplossingen toegepast met de Akoestikon geluidsisolerende systemen.  In de theaterzaal is een doos-in-doos constructie gerealiseerd met het Akoestiplex MXT220 systeem, rondom tegen de wanden en het dak.  Daarnaast is in de theaterzaal een zwevende dekvloer met Regupol onderlaag aangebracht. Op het podium is een Akoestifloor MXR100 systeem toegepast met een extra lage afveerfrequentie, zodat naast het luchtgeluid ook de contactgeluiden maximaal worden gereduceerd.  Al deze maatregelen hebben ertoe geleidt dat de buren geen idee hebben wanneer er een voorstelling plaatsvindt en dat ze in alle rust kan genieten hun woning.  
 
Dankzij Peter en Deirdre Blankenstein kunnen mensen uit Blaricum en omgeving genieten van voorstellingen die verrijken, verrassen en boeien.