BiogasTec Albertstroom

Complex ventilatieproject voor Belgische biogascentrale

In het Belgische Grobbendonk verrees in 2019 een bijzondere biogasinstallatie van BiogasTec. Hier wordt jaarlijks 150.000 ton aan organisch-biologische afvalstoffen omgezet in groene energie. Met deze capaciteit kunnen jaarlijks zo’n 27.000 huishoudens van elektriciteit worden voorzien. De WKK’s (warmtekrachtkoppeling) werken op het gas dat door een fermentatieproces wordt gevormd uit in silo’s opgeslagen afval. De warmte die ontstaat wordt op dezelfde locatie ingezet als procesenergie. Merford heeft voor een groot deel van dit proces geluidsdempende materialen mogen leveren, in de vorm van ventilatoren, dempers en behuizingen.

  • BiogasTec
  • Energie

Warmtekrachtkoppeling

Op de centrale in Grobbendonk, direct aan het Albertkanaal in de Belgische provincie Antwerpen, wordt de bekende WKK-techniek op een unieke manier aangewend. Vier verbrandingsmotoren worden aangedreven met uit organisch afval verkregen gassen. Zo wordt elektriciteit opgewekt. De restwarmte die vrijkomt van de verbrandingsmotoren en andere installaties wordt met behulp van warmtewisselaars verzameld in een groot ventilatiegebouw. Een muur van vijftien ventilatoren stuwt de lucht verder naar de kelder, met een lengte van ongeveer 100 meter. Vanuit de kelder wordt de lucht naar dertig droogbedden geleid. Hier breekt de laatste fase aan, waarin houtschilfers worden gedroogd.

Dempers, ventilatoren en wanden

Al in een vroeg stadium van het ontwerp van de installatie werd Merford bij het project betrokken. Wij speelden een rol bij de realisatie van de WKK-installatie, het ventilatiegebouw en de droogbedden. De toevoerlucht voor de verbrandingsmotoren wordt gefilterd door zakkenfilters, waarachter coulissendempers de geluidsuitstoot van de motoren tot een minimum reduceren. De behuizing van het ventilatiegebouw, alsook de ventilatoren in het gebouw en de kelder, werden door Merford geleverd en geïnstalleerd. Naast ons aandeel in de hoofdinstallatie, hebben we ook op verschillende andere plekken op de centrale ventilatie en geluidsisolerende oplossingen mogen leveren.