Arkel

Vervanging vouwdeuren in pui 150 kV-station

Het 150kV-station in Arkel maakt deel uit van het hoogspanningsnet in de Regio Zuid-Holland. Het station is het oostelijke eindpunt van de verbinding Alblasserdam-Arkel. Merford heeft in opdracht van Joulz een ontwerp gemaakt voor het vervangen van een tweetal puien van de schakelinstallatie. De oude vouwdeuren in deze puien voldeden niet meer aan de geldende eisen.

  • Joulz
  • Industrie, Energie

Isolatie en veiligheid

Functie-eisen zoals door Joulz waren opgesteld omvatten onder meer een aanzienlijke verbetering van de thermische isolatie en een afdoende afscherming voor de schakelinstallatie. Aanvullend dienden de te leveren oplossing eenvoudig te demonteren en herplaatsbaar te zijn in geval van het uitwisselen van grote onderdelen of het vervangen van de volledige schakelinstallatie. Daarnaast moest er een mogelijkheid zijn om, in geval van calamiteiten, via een vluchtdeur in de puien het station te kunnen verlaten.

All-in oplossing

Merford heeft het volledige traject van ontwerp, engineering, productie, levering, montage en in gebruikstelling van de puien turn-key verzorgd. Dit is inclusief de demontage van de bestaande vouwdeuren. De puien zijn, na de demontage van de oude vouwdeuren, opgebouwd uit een subframe. Hierin zijn demontabele verticale en horizontale tussenstijlen geplaatst. In dit vakwerk zijn vervolgens demontabele panelen geplaatst en een vluchtdeur uitkomend op een bordes. De samenwerking met Joulz heeft tot het gewenste resultaat geleid, tot tevredenheid van het projectteam en de klant.