Wanden

Geluidsscherm

Met een geluidsisolerend scherm wordt door een machine geproduceerd geluid direct bij de bron afgeschermd. De geluidsreductie wordt bepaald door het absorberende vermogen (alfa), de isolatiewaarden (R), de hoogte en plaats van het scherm. Geluidswanden dienen een minimaal eigen gewicht van 15 kg per vierkante meter te bezitten om geluidsdoorstraling te voorkomen. Het type G14/EP wordt als losse cassette in een stalen frame geplaatst. Het type SKW kan als zelfdragend systeem geleverd worden, maar ook als losse cassette in een stalen frame geplaatst worden.


Leverbaar in Nederland en België

Schermen van het type G14/EP zijn speciaal vervaardigd voor buitentoepassing. Schermen van het type SKW zijn zowel binnen als buiten toepasbaar. Het geluid van machines op het dak van een gebouw of op de begane grond is vaak hinderlijk voor de omgeving. In situaties waar de geluidseis met minder dan 10dB(A) wordt overschreden is een geluidsscherm een goede oplossing. Een scherm kan gecombineerd worden met toegangsdeuren en geluidsdempende ventilatieroosters om respectievelijk het achterliggende object te kunnen bereiken en de benodigde ventilatie te waarborgen.

Eigenschappen:

  • Flexibel ontwerp door modulair systeem
  • Geluidsisolatie RW tot 30 dB en 34 dB
  • Geluidsabsorptiewaarde tot 0,90 en absorptiecoëfficiënt αw tot 1,00

Toepassingen:

  • Transformatoren
  • Koelmachines en -installaties
  • (Koel)compressoren
  • Pompen
  • Terreinafscherming

Onder het kopje documentatie vindt u de productbladen van de verschillende typen schermen/wanden.

Documentatie