Akoestikon systemen

Akoestiregel MD

De Akoestiregel MD profielen worden toegepast ter verbetering van de geluid- en warmte-isolatie van wand- of plafondconstructies.


Eigenschappen

  • ontkoppeld voorzetsysteem
  • geschikt voor binnentoepassingen
  • flexibel inzetbaar profielsysteem
  • mechanische bevestiging
  • eenvoudige montage door gepatenteerd bevestigingssysteem
  • naast geluidsisolatie ook goede thermische isolatie
  • PEFC-gecertificeerd

Basisconstructie

De gesloten basisconstructie waarop het systeem wordt aangebracht bestaat uit een houten of steenachtige ondergrond. Bij buitenscheidingsconstructies wordt op aanwijzing een aanvullende dampremmende laag en eventueel een damp-open folie aangebracht.

Systeemopbouw

De Akoestiregels worden allereerst rondom het te isoleren oppervlak aangebracht en verder voor wanden 600 mm h.o.h. en voor plafonds 300 mm h.o.h.. Ook kan een scheidingswand worden samengesteld met stijl- en regelwerk (of metalstud profielen) waartegen Akoestiregels een- of tweezijdig worden aangebracht. In de ruimte tussen de MD profielen wordt een speciale spouwvulling nauwsluitend aangebracht. Tegen de Akoestiregel MD profielen wordt een dubbele Akoestipanel F12 beplating naadverspringend en in verband aangebracht. De keuze van de profieldikte wordt afgestemd op de gewenste geluidsisolatie.

Documentatie