Merford wint de Gouden Decibel Awards 2022 met NoiseTrap® Blox

De akoestische oplossing NoiseTrap® Blox wordt door de jury het best beoordeeld vanwege de effectieve demping in de lagere frequenties, de makkelijke handelbaarheid en de herbruikbaarheid. Tijdens de Nationale Geluidshinderdag op 7 juni 2022 reikte de jury, bestaande uit: Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG), het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG) en de VVM (netwerk van milieuprofessionals), de Gouden Decibel Awards 2022 uit aan onze collega Sven Evers, Business Development Manager bij Merford.

Economisch en maatschappelijk belang

Laagfrequent geluid (LFg) is wereldwijd een sterk toenemend en onderschat milieu- en gezondheidsprobleem. Door de gestage groei van industrie, technologie en verkeer, neemt zowel de verspreiding, als het volume en de continuïteit van lage zoem- of bromtonen toe. Dit leidt bij een groeiende groep mensen tot hinder, met vaak ernstige gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en het sociaal-maatschappelijk functioneren. Met de NoiseTrap® Blox heeft Merford een product ontwikkeld die met een geringe inbouwdiepte juist in het laagfrequent geluidspectrum aanzienlijk hogere dempingswaardes realiseert ten opzichte van de conventionele roosters en dempers.

NoiseTrap® Blox – modulaire ventilatie-oplossing

NoiseTrap® Blox is specifiek ontwikkeld voor een brede range aan toepassingen. De elementen zijn geschikt voor situaties waar grote luchthoeveelheden via een opening wenselijk zijn en waar de inbouwruimte beperkt is. Zoals bij geluidsreducerende omkastingen, industriële gevels en afschermende wanden rondom koel- en verwarmingsinstallaties. Lees alle eigenschappen van de NoiseTrap® Blox in het productblad.

Rapport van de jury

In het juryrapport wordt gesproken over een innovatieve oplossing waarbij een merkbaar effect verwacht wordt voor bewoners van appartementsgebouwen en mogelijk ook belangrijk bij de toepassing van warmtepompen. De jury geeft aan goede kansen te zien voor verbetering van het geluidklimaat en daarnaast wordt het maatschappelijk belang in het kader van de energietransitie groot geacht. Dit alles heeft geleid tot een nominatie en uiteindelijk ook de winst in de categorie ‘Award voor een bedrijf, product en/of dienst’. De jury rapporteert: (…) uiteindelijk is de NoiseTrap® Blox beoordeeld als een oplossing voor iets wat groter is. Groter wat betreft omvang van de huidige problematiek, inclusief het laagfrequente aspect, maar ook naar de toekomst toe waarbij onder meer warmtepompen een toenemende bron zullen vormen.’