Geluidsreductie suikerbietenproductie Suiker Unie

Suiker Unie ontwikkelt, produceert en vermarkt suiker en suikerspecialiteiten. Haar fabrieken voor de productie van droge en vloeibare suikerspecialiteiten behoren tot de modernste ter wereld. In 2017 vervalt de Europese suikermarktverordening, waardoor de productiecapaciteit met 25 procent kan worden opgeschroefd. In het kader van deze productievergroting wordt de fabriek van Suiker Unie in Dinteloord in fases uitgebreid. Om de geluidsoverlast van de fabriek voor de omgeving tot een minimum te reduceren, waren maatregelen noodzakelijk. Merford leverde vijf geluidsisolerende omkastingen en een geluidsscherm voor de transportschroeven en pulppersen.

  • Suiker Unie
  • Industrie

Geluidsvergunning

Suiker Unie schakelde ingenieursbureau Peutz in om te achterhalen of er acties nodig waren om de geluidbselasting voor de omgeving beperkt te houden. Het bureau concludeerde dat de vijf nieuwe transportschroeven en twee pulppersen geluidsisolerende maatregelen behoefden om aan de vergunning te kunnen voldoen. De suikerproducent vroeg Merford op te zoek te gaan naar geschikte maatregelen.

Omkastingen en geluidsscherm

In overleg met Suiker Unie en Peutz besloot Merford vijf geluidsisolerende omkastingen type SKS voor de elektromotoren en tandwielkasten van de transportschroeven te ontwerpen en te produceren. Voor de pulppersen bleek uit overleg tussen Peutz en Merford dat het plaatsen van een geluidsscherm afdoende was om de gewenste geluidsreductie te realiseren. Bovendien vergemakkelijkt een dergelijke oplossing de verschillende servicewerkzaamheden. De twee pulppersen worden nu door middel van een geluidswand type G14/EP afgeschermd. Daarnaast is het scherm zodanig ontworpen dat in de toekomst nog een derde pulppers geplaatst kan worden. De vijf omkastingen voor de transportschroeven zijn volledig in de productiefaciliteit van Merford in Gorinchem hijsklaar geassembleerd. Dit vereenvoudigde de montage aanzienlijk, gezien de hoogte van de geluidsbronnen. Voor service zijn de elektromotoren en tandwielkasten eenvoudig bereikbaar.

Montage

Het project moest in korte tijd gerealiseerd worden in de drukste periode van het jaar, kort voor het einde van de bietencampagne. Zo zijn de omkastingen in één dag allemaal op hun plek gehesen. Na installatie van de maatregelen bleek uit controlemetingen van Peutz dat de benodigde geluidsreducties ruimschoots zijn gerealiseerd. Naar tevredenheid van Suiker Unie is het project in korte tijd voltooid en is de vergunning behaald.