Roosters

AKR HMH

Het geluidsscherm type AKR is voor een groot aantal toepassingen inzetbaar, waarbij het afschermen van (koel) machines het meest voor de hand liggende voorbeeld is.

Technische specificaties

    • Atex omgeving
    • wel toepasbaar

Documentatie