Dempers

Geluidsdemper UGD

Verbrandingsmotoren komen veelvuldig voor in onder andere de scheepsvaart en WKK-markt. De ongedempte uitlaatniveaus die worden geproduceerd door deze machines zijn hoger dan de toegestane geluidsniveaus. Een geluidsdemper type UGD kan een laag-, midden- en hoogfrequent geluid dempen met een minimale drukval.

De geluidsdempers type UGD zijn uitermate geschikt voor verbrandingsmotoren, maar zijn ook prima inzetbaar voor andere toepassingen. Afhankelijk van de gestelde eisen kan een absorptiedemper, resonantiedemper of een combinatie van beide worden toegepast.

Eigenschappen:

  • Hoge geluidsreductie mogelijk
  • Temperatuurbestendig tot 700 °C
  • Ontwerp afgestemd op uw toepassing

Toepassingen:

  • Schoorstenen
  • Verbrandingsmotoren
  • WKK-installaties

Documentatie