Nieuws
  Cases
   Downloads
    Producten
     Zoeksuggesties

      Geluid met geluid bestrijden: eerste praktijkcase is een feit

      25-01-2016 door Merford Noise Control
      P1040420
      Trafostationwestland Grafiekanr
      IMAG2308

      Oorsuizen, hoofdpijn, stress, hart- en vaatziekten: geluidsoverlast, vooral in de nachtelijke uren, kan leiden tot ernstige mentale en fysieke klachten. Per jaar ondervinden ongeveer 640.000 Nederlanders geluidshinder, veroorzaakt door bijvoorbeeld verkeers-, industrie- of bouwgeluiden. Om geluidshinder tegen te gaan, is het nu mogelijk geluid te reduceren met behulp van antigeluid. Het Nederlandse bedrijf Merford, dat is gespecialiseerd in geluidsbeheersing, slaagde er als eerste in een systeem te ontwikkelen dat antigeluid produceert ter bestrijding van storende omgevingsgeluiden, die worden veroorzaakt door zogenaamde transformatorstations in of nabij woongebieden.

      Nederland telt in totaal zo’n 300 grote en kleinere transformatorstations, ook wel trafo’s genoemd, die de elektrische spanning in het energienetwerk reguleren. Sommige staan in het buitengebied, andere middenin, of vlakbij, een woonwijk. Een klein deel van de spanning wordt door een transformator uitgestoten als geluid. Dit geluid is bij flinke belasting vergelijkbaar met de herrie veroorzaakt door zwaar verkeer. De zogenaamde trafobrom is een zware, indringende brom van 100 Hertz, en wordt door mensen en dieren vaak als zeer hinderlijk ervaren. Met antigeluid kan deze geluidoverlast sterk worden gereduceerd.

      Eerste toepassing in de praktijk
      Onlangs beleefde het antigeluidsysteem zijn primeur in een traforuimte van Westland Infra Netwerkbeheer in Poeldijk. Deze transformator zorgde dag en nacht voor lawaai waar directe omwonenden behoorlijk last van hadden. Cees Bassa van Merford: “Geluid met geluid bestrijden. In theorie kon het al, maar tot op heden leidde het nog amper tot toepassingen in de praktijk. De praktische toepassing van antigeluid in relatie tot trafostations, is compleet nieuw. Het is voor het eerst in Nederland, en zelfs in de wereld, dat antigeluid op deze manier succesvol wordt toegepast”.

      Geluid bestrijden met ‘tegengesteld’ geluid
      Volgens Bassa is de techniek achter antigeluid, ook wel active noise control genoemd, complex. “Met antigeluid wordt op een actieve manier geluid met geluid bestreden. Daarmee kan de storende frequentie in de 100 Hz tot wel 10 dB worden gereduceerd. Achter het ventilatierooster wordt de antigeluidopstelling opgebouwd. Deze bestaat uit een microfoon die is aangesloten op de bijbehorende speaker. De speaker zendt een tegengesteld signaal uit in dezelfde frequentie en reduceert daarmee het geluidsniveau dat hoorbaar is aan de andere zijde van het rooster. Door het geluid van de transformator met ‘tegengesteld’ geluid te bestrijden en 24/7 op afstand te monitoren, weten we dat het systeem foutloos werkt en de omwonenden beschermd zijn tegen een te hoog geluidsniveau. We halen het geluid hiermee niet volledig weg, maar kunnen het wel beheersen. Omwonenden kunnen met behulp van antigeluid voortaan weer genieten van hun welverdiende nachtrust.”

      Gezondheidsklachten door geluidshinder
      Het bestrijden van geluidsoverlast wordt volgens Bassa steeds urgenter. Aanhoudende geluidoverlast kan zelfs gevolgen hebben voor de gezondheid. Uit een eerder onderzoeksrapport van de Wereldgezondheidsorganisatie Europa (WHO) blijkt dat een op de vier Nederlanders zich regelmatig ergert aan geluidsoverlast veroorzaakt door wegverkeer. Zo’n 640.000 mensen storen zich er structureel aan. Van hen zou ruim de helft zeer slecht slapen of zelfs helemaal niet meer. Ernstige geluidsoverlast levert niet alleen ergernis en slaapproblemen op, maar kan in sommige gevallen ook leiden tot oorsuizen, het verergeren van leerproblemen en zelfs tot hart- en vaatziekten.

      Eisen geluidshinder strenger
      De eisen voor het beperken van geluidshinder worden steeds strenger. Elke industrie heeft een milieuvergunning nodig waarin de maximale geluidsuitstoot is vastgelegd welke is opgenomen in een milieueffectrapportage. Deze geluidsnormen zijn zeer belangrijk omdat industrie en de bewoonde wereld naar elkaar toegroeien. In de toekomst zullen er steeds meer situaties komen waarbij antigeluid zal worden ingezet, verwacht Bassa. “Lage frequenties verspreiden zich goed via de lucht en kunnen worden veroorzaakt door apparatuur of installaties zoals compressoren, zwaar vrachtverkeer, vliegtuigen, windmolens en ga zo maar door. Dit maakt het reduceren van geluidsoverlast tot een heel actueel onderwerp”, aldus Bassa.