Nieuws
  Cases
   Downloads
    Producten
     Zoeksuggesties

      Merford geluidsisolerende vluchtdeuren CE-gecertificeerd

      12-09-2012 door Merford Special Doors

      Vanuit de Europese regelgeving worden uniforme en steeds strengere eisen gesteld aan (vlucht)deuren. Voor niet-brandwerende vluchtdeuren is sinds enkele jaren CE-markering op basis van AoC niveau 1 verplicht. Merford heeft in 2011 haar niet-brandwerende vluchtdeuren laten certificeren door SKG en voldoet daarmee als enige Nederlandse fabrikant van stalen deuren aan de CE norm.

      De basisgedachte achter CE-markering is vrij verkeer van goederen in de Europese Unie. Producten dienen dan wel op een eenduidige en objectieve manier onderling met elkaar vergeleken te kunnen worden. Dit gebeurt volgens geharmoniseerde Europese normen (EN). Deursystemen worden beproefd en geklasseerd op basis van EN 14351-1. Als een deur aan een Europese norm voldoet moet de fabrikant een zogenaamde conformiteitsverklaring opstellen. Hiermee verklaart de fabrikant dat het geleverde product, de deur, aan de Europese norm voldoet. Voor deuren met een veiligheidsfunctie dient dit door een onafhankelijke derde partij opgesteld te worden in de vorm van conformiteitcertificaat.

      Strengere regels voor vluchtdeuren

      In het kader van de CE markering is in de Europese bouwproductenrichtlijn (89/106/EEC) vastgelegd dat er 4 systemen van toezicht, zogenaamde Attestation of conformity (AoC), zijn. Er zijn 6 AoC niveaus. Bij systeem 4 wordt de conformiteitverklaring door de fabrikant afgegeven, zonder toezicht van derden. Hij verklaart zelf aan welke specificatie het product voldoet. Dat geldt ook voor systeem 2+, systeem 2 en systeem 3. Daarbij wordt bij systeem 2 toezicht gehouden op de interne kwaliteitsbewaking door een ‘’Notified Body’’, een door de overheid in Brussel gemelde nationale instelling. Bij systeem 1+ en 1 wordt het conformiteitcertificaat afgegeven door een voor deuren aangewezen certificatie-instelling (Notified Body), waarvan er voor vluchtdeuren slechts enkele in Nederland zijn.

      Voor “normale” deuren geldt een AoC niveau 3. Als het om eigenschappen zoals veiligheid gaat, worden er strengere eisen gesteld en is externe controle nodig. Dit geldt nu al voor niet-brandwerende vluchtdeuren en binnenkort ook voor brandwerende (vlucht)deuren. De vluchtdeuren van Merford zijn door SKG gecertificeerd conform het voor vluchtdeuren geldend AoC niveau 1. Dit betekent dat de deur niet alleen is gecertificeerd door een externe partij zoals SKG (Notified Body) maar dat zij ook continu de kwaliteit (product en maakproces) bewaken. Fabrikanten die niet voldoen aan bovenstaande CE norm voor vluchtdeuren plegen een economisch delict.

      Veilig en vertrouwd

      Merford produceert volgens de kwaliteitseisen van de VMRG. Iedere productspecifieke eigenschap is aangetoond door middel van een geldig certificaat. De niet-brandwerende vluchtdeuren van Merford zijn leverbaar in combinatie met eigenschappen als geluidsisolatie (Rw tot 56 dB) en inbraakwerendheid (WK2 en WK3) en worden toegepast in openbare gelegenheden zoals discotheken en cafés, bioscopen, theaters, concertgebouwen, collegezalen etc. In dit soort gebouwen bevinden zich meestal veel mensen en daar is het dus van het grootste belang dat in geval van nood de mensen snel het gebouw kunnen verlaten. De deuren zijn ontworpen aan de hand van de twee Europese normen op het gebied van vluchtdeuren, EN179 en EN 1125. Bovenstaande geeft u de zekerheid dat u met de keuze voor de Merford vluchtdeur absoluut alle risico’s uitsluit op het gebied van geluid maar ook van veiligheid en bovenal op wetgeving en bouwbesluit 2012.