Nieuws
  Cases
   Downloads
    Producten
     Zoeksuggesties
      Trafostation Alkmaar

      Uitgebreid isolatiepakket voor aanpak van trafostation Alkmaar

      Een trafostation in Alkmaar had tot voor kort geen 'last' van nabijgelegen woningen. Nadat besloten werd een nieuwbouwcomplex te realiseren nabij de transformator, moest worden gezocht naar een manier om de geluidsoverlast te minimaliseren, zonder dat het buitenaanzicht van het trafostation zou veranderen. Verschillende maatregelen zijn getroffen om de gewenste geluidsreductie te bewerkstelligen.

      In Alkmaar is een nieuwbouwcomplex gebouwd met woningen en appartementen. Voorheen was dit terrein geen woongebied. Naast deze locatie bevindt zich een transformatorstation waar 3 stuks 50 kV-transformatoren staan opgesteld. De nieuwe woningen worden op korte afstand van dit station gerealiseerd. 

      Transformatoren veroorzaken een specifieke toon in de frequentie van 100 en 200 Hz, waardoor geluidsoverlast naar de woningen wordt verwacht. Om het geluidsniveau bij de nieuwe woningen aan de wettelijke eisen te laten voldoen dienden de transformatoren minimaal 23 dB gedempt te worden. Voorwaarde was dat het buitenaanzicht van het station niet mocht veranderen. Om dit te realiseren zijn er door Merford aan de binnenzijde van de drie opstellingsruimten de volgende geluidsisolerende maatregelen getroffen:

      • Volledige trillingsisolerende voorzetwand (type SKW), met een geluidabsorberende binnenzijde.
      • Geluidgedempte mechanische luchttoevoer d.m.v. geluiddempers (type IXKA) gecombineerd met een stille ventilator.
      • Geluidgedempte natuurlijke luchtafvoer bij de bestaande bouwkundige opbouw op het dak van de opstellingsruimten, d.m.v. geluiddempers (type IXKA).
      • Vervangen van de toegangsdeuren door geluidsisolerende deuren type MD56L.

      De voorzetwand is geheel demontabel vanwege mogelijke uitwisselingen van de transformatoren. De panelen type SKW100 zijn geselecteerd op maximale geluiddemping en geluidsabsorptie in de frequentie van 100 en 200 Hz.