Nieuws
  Cases
   Downloads
    Producten
     Zoeksuggesties
      Cargill Herent

      Geluidswand bij Cargill Herent geïntegreerd in landschap

      Cargill01.JPG
      Cargill03.JPG

      Cargill Herent is gelegen in een rustige landelijke omgeving, nabij Leuven in België. Het geluid van de productie, waarbij gerst wordt omgezet tot mout, diende op diverse manieren gesaneerd te worden. In voorgaande jaren heeft Merford reeds diverse dempers geplaatst. Het tweede deel van de sanering was het ontwerp en de realisatie van een geluidswand.

      Het totaalproject omvat onder andere het graafwerk, de fundatie, de staalconstructie, de akoestische panelen, de deuren en een elektrische akoestische sectionaalpoort. Merford heeft zich niet laten afschrikken door deze vraag en heeft het project samen met haar partners tot een goed einde gebracht. Het resultaat mag gezien worden. De totale lengte van deze kleurrijke wand is bijna 60 meter. De hoogte is 8 meter. De prefab betonfundatie bestaat uit blokken met een afmeting van 4 bij 1,5 meter. Dit alles is door een landmeter tot op de centimeter nauwkeurig uitgezet. Om de geluidswand maxi­maal te laten integreren in het om­ringende landschap, werd een kleurstudie van de constructie uitgewerkt en een inheems groen­scherm ontworpen. Dit voorstel is het resultaat van een grondige studie naar vormgeving, kleur, beplanting, en dit alles in zijn landschappe­lijke context.

      Er werd gekozen voor een grafiek van golvende, warme kleurtinten, die bovenaan aansluiten bij de kleuren van de silovolumes en gradueel overgaan tot aarde­tinten onderaan, aansluitend bij het om­ringende landschap. De grijze standaardwand wordt op deze manier getransformeerd tot een levendige, genuanceerde wand in het landschap. Door het groenscherm van struiken en bosjes, wordt het geluidscherm over tweederde van de hoogte gecamoufleerd. En­kel het topje ervan komt soms speels boven de beplanting uit. Afhankelijk van het seizoen, zal de akoestische wand meer of minder zicht­baar worden. De geluidswand wordt gecom­bineerd met een ecologische groenwal, bestaande uit vo­gelminnende inheemse hees­tersoorten. De gekozen soorten zijn terug te vinden in de omrin­gende omgeving. In drie rijen wordt een gevari­eerd assortiment van verschil­lende vogelminnende struiken aangeplant, waaronder hulst, hazelaar, lijsterbes, meidoorn, hondsroos en sleedoorn, welke ook zullen worden voorzien in de randzone van het toekom­stige bufferbos. Elk van deze soorten heeft een eigen bloei en seizoensbeleving, waardoor het beeld het hele jaar door verandert: soms kleurrijk met bessen en bloemen, dan weer met prachtige herfstkleuren en ander wintergroen. Dit groenscherm zal bijdragen aan de biodiversiteit van de om­geving.